Project Description

Kućica sa otvorom za kovanice na stražnjoj strani.

8 cm visine i 6.5 cm širine.

Boja škura tradicionalno zelena ili plava.

Po izboru sa ili bez prozirne glazure.

Na dnu ima otvor za vađenje kovanica sa plastičnim čepom.

Vlastoručno (freehand) kontur pastom možemo napisati tekst po izboru na kućicu.