Project Description

Amfora od paljene crvene gline – terakota.

Rađena prema starorimskoj amfori Dressel 2 – 4 Catalan koja je u većini slučajeva držala vino.

Prototip za izradu kalupa rađen na 3D printeru za detaljan krajnji proizvod.

Ima svoj metalni stalak.

Link za kupnju:

Amfora Katalan terakota – webshop